O NÁS

Politika kvality společnosti Tex-Tech s.r.o.

Jsme český výrobce zdravotnických obličejových masek. Společnost Tex-Tech s.r.o., sídlí v Hrušovanech u Brna. Jako zatím jediný český výrobce dokážeme roušky také potisknout firemním logem či jiným motivem.

Rozsah systému v naší společnosti v sobě zahrnuje celou naši společnost, její veškeré interní i externí aspekty a zainteresované strany. Působnost naší společnosti je celosvětová. Mezi naše důležité zákazníky patří společnosti z oblasti strojírenství, zemědělství, školství, zdravotnictví, služeb, cestovního ruchu, dopravní a logistické společnosti aj.

1. Kvalita

Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji kvalifikací a iniciativním přístupem našich všech pracovníků. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti.

2. Respektování zákazníka

Naše produkty dodáváme v požadované kvalitě a dohodnutých termínech. Se všemi našimi zákazníky udržujeme velice úzké vztahy, na základě, kterých jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání.

3. Hospodárnost a efektivita, dodavatelskévztahy

S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů. Přijímáme taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti.

4. Spolupracovníci

Vážíme se tvořivých a profesionálně zdatných spolupracovníků, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat ve svém oboru. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování spokojenosti našich zákazníků. U klíčových pracovníků podporujeme jejich trvalý rozvoj, a to jak v jejich odborné způsobilosti, tak i ve znalostech v oblasti řízení, komunikace a týmové práce. Společnost jako samostatný dokument vydala Etický kodex.

Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a k odpovědnosti za tuto efektivnost, je si vědoma svých rizik, které snižuje díky plánovaným opatřením, interním a externím aspektům, a to vše v kontextu organizace. Při plánování a realizaci změn SMK je zajištěna integrita. Naše společnost trvale plní příslušné požadavky zákonů a předpisů, a dále požadavky zákazníka, které jsou určeny a pochopeny. Politika kvalita je jednou ročně přezkoumána v rámci Přezkoumání SMK.

Politika kvality je ve společnosti vydána jako samostatný dokument, a jsou s ní seznámeni všichni pracovníci.

V Hrušovanech u Brna, dne 4.8. 2020